Πολιτική εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έκδοση που ενημερώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2019

GROUPE ATLANTIC

Η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα από τα βασικά μας μέλημα. Η GROUPE ATLANTIC εφαρμόζει τις ακόλουθες βασικές αρχές όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

 • Σας ζητάμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες μόνο εάν είναι απαραίτητο ή εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε.
 • Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, για να σας βοηθήσουμε, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο.

Η GROUPE ATLANTIC τηρεί όλους τους νόμους και τους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένου ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 (ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, συχνά γνωστός ως ΓΚΠΔ).

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρει η GROUPE ATLANTIC, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία που καθορίζει για ποιο σκοπό και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπο, στις εφαρμογές για κινητά και όταν κάνετε μια παραγγελία ελέγχονται από:

Atlantic Société Française de Développement Thermique RCS La Roche Sur Yon 562 053 173

Κεντρικά γραφεία: 44 boulevard des Etats-Unis, 85 000 La Roche Sur Yon, ΓΑΛΛΙΑ

Στο εξής αναφέρεται ως "GROUPE ATLANTIC".

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Η GROUPE ATLANTIC δεσμεύεται να συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών στις οποίες έχει εγγραφεί, όπως:

 • Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου του χρήστη, του παραλήπτη της παραγγελίας ή της προσφοράς, του πελάτη ή του υποψηφίου για εργασία,
 • Διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας ή/και του πελάτη, εάν είναι διαφορετική,
 • Διεύθυνση για την παραλαβή ενός προϊόντος εάν πρέπει να επιστραφεί,
 • Δεδομένα σύνδεσης (διεύθυνση IP, αρχείο καταγραφής σύνδεσης),
 • SIREN (αριθμός αναγνώρισης εταιρείας) για τα προγράμματα επιβράβευσης για τους επιχειρηματικούς πελάτες μας,
 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης και αριθμός κοινωνικής ασφάλισης για τα προγράμματα επιβράβευσης για τους υπαλλήλους των επιχειρηματικών πελατών μας,
 • Δεδομένα που περιέχονται στα βιογραφικά σημειώματα και τις συνοδευτικές επιστολές των υποψηφίων για εργασία,
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεδομένα τοποθεσίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαμόρφωση των συσκευών ή των υπηρεσιών σας ή να βρεθεί μια επιχείρηση σε κοντινή απόσταση,
 • Πληροφορίες και μετρήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (συνδεδεμένες συσκευές και εφαρμογές),
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αναγνωριστικά του δικτύου Wi-Fi (SSID και κωδικός πρόσβασης), προκειμένου να αντιστοιχίσετε τις συσκευές Wi-Fi και να τις ελέγχετε εξ αποστάσεως.

Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Η GROUPE ATLANTIC επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διαχείριση των πελατών και των προοπτικών μας,
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών παραγγελιών στους ιστότοπούς μας,
 • Διαχείριση της εξυπηρέτησης μετά την πώληση των προϊόντων μας,
 • Διαχείριση των προγραμμάτων επιβράβευσης,
 • Παροχή βοήθειας στους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες μας, ιδίως όσον αφορά την επιλογή, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των προϊόντων,
 • Μελέτη και ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών μας, ιδίως για σκοπούς βελτίωσης,
 • Διαχείριση προσλήψεων,
 • Διεξαγωγή ερευνών και βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας,
 • Διαχείριση και συντονισμός των επιχειρηματικών μας δικτύων,
 • Συμμετοχή σε παιχνίδια και διαγωνισμούς.

Συνεπώς, η GROUPE ATLANTIC επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 • σύμφωνα με το συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και της GROUPE ATLANTIC ή
 • λόγω της έννομο συμφέρον που έχει η GROUPE ATLANTIC για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (εάν η GROUPE ATLANTIC έχει εμπορικό συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων σας που είναι δικαιολογημένο, αναλογικό και δεν θίγει την ιδιωτική σας ζωή) ή
 • όταν μας δώσετε το συγκατάθεση για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή
 • στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και πώς μπορώ να τα ασκήσω;

Ως πελάτης ή χρήστης των υπηρεσιών της GROUPE ATLANTIC, έχετε το δικαίωμα:

 • να ζητήσετε τη διαγραφή των επεξεργασμένων δεδομένων που σας αφορούν από τα αρχεία μας. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να ξεχαστείτε και έχετε πρόσβαση σε μια περιοχή πελατών σε έναν ιστότοπο, η πρόσβαση αυτή θα ανασταλεί, καθώς η σύνδεσή σας θα διαγραφεί από τα αρχεία μας. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας όσο εκκρεμεί μια παραγγελία σας ή όσο υπάρχει διαφορά μεταξύ εσάς και εμάς ή, γενικότερα, όσο χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για να εκτελέσουμε μια σύμβαση ή να εκπληρώσουμε μια από τις υποχρεώσεις μας,
 • να αντιταχθείτε στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, όταν αυτά δεν είναι απολύτως απαραίτητα,
 • να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με εσάς και να τα λαμβάνετε σε κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή αναγνώσιμης από μηχανήματα,
 • να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων που σας αφορούν,
 • να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν - για παράδειγμα, αρνούμενοι οποιαδήποτε χρήση για σκοπούς προεκλογικής εκστρατείας.

Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας μαζί μας:

 • Ταχυδρομικώς (μαζί με αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησής σας εάν ασκείτε τα δικαιώματά σας) στην ακόλουθη διεύθυνση:

GROUPE ATLANTIC
Υπόψιν του αρμόδιου για την προστασία των δεδομένων (DPO)

44 boulevard des Etats-Unis
85000 La Roche-sur-Yon

ΓΑΛΛΙΑ

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή και να ζητήσετε δικαστική προσφυγή, ιδίως εάν δεν έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με τα αιτήματά σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας εντός ενός μηνός από την υποβολή τους.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την GROUPE ATLANTIC διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές διατάξεις. Η GROUPE ATLANTIC δεσμεύεται να μη διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα πέραν του χρονικού διαστήματος που είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας.

Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την GROUPE ATLANTIC πραγματοποιείται σε κέντρα δεδομένων που φιλοξενούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρείες του Ομίλου ή σε εκτελούντες την επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η GROUPE ATLANTIC αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω παραλήπτες συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Η GROUPE ATLANTIC μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή που έχει συλλέξει στις θυγατρικές της, στους υπαλλήλους της, στους παρόχους υπηρεσιών ή στους συνδεδεμένους φορείς της.

 • που πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να τις επεξεργαστούν για λογαριασμό της GROUPE ATLANTIC ή να παρέχουν υπηρεσίες για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, και
 • που έχουν συμφωνήσει να μην τα αποκαλύψουν σε τρίτους.

Η GROUPE ATLANTIC δεν νοικιάζει ούτε πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Εκτός από τους υπαλλήλους της, τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνδεδεμένους φορείς, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η GROUPE ATLANTIC αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα μόνο όταν απαιτείται από το νόμο.

Πώς θα βολιδοσκοπήσουμε τους πελάτες μας;

Εάν μας έχετε δώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας και έχετε συναινέσει να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς, ή εάν έχετε κάνει μια παραγγελία μαζί μας, η GROUPE ATLANTIC μπορεί να σας στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτά μηνύματα για να σας ενημερώσει για τις προσφορές μας, να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με νέες λειτουργίες και προϊόντα, να ζητήσει τη γνώμη σας ή απλώς να σας ενημερώσει για νέα και προσφορές από τις μάρκες GROUPE ATLANTIC. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε όλες τις διαφημιστικές ενέργειες αυτού του τύπου, διαγράφοντας τη συνδρομή σας μέσω του συνδέσμου που υπάρχει σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαντώντας με STOP σε ένα γραπτό μήνυμα ή επικοινωνώντας με τον ΥΠΔ μας σε μία από τις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η GROUPE ATLANTIC λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των προσωπικών (ή δυνητικά προσωπικών) δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών μας και έχουμε θέσει σε εφαρμογή φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Οι πολιτικές ασφαλείας μας καλύπτουν τη διαχείριση της ασφάλειας για τις εσωτερικές λειτουργίες και τις υπηρεσίες μας. Αυτές οι πολιτικές διέπουν όλους τους τομείς της ασφάλειας που ισχύουν για τις υπηρεσίες και ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους της GROUPE ATLANTIC, καθώς και για τους παρόχους υπηρεσιών και τους υπεργολάβους μας που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

Εάν διαπιστώσουμε ότι τα δεδομένα σας έχουν υπεξαιρεθεί ή με άλλο τρόπο αποκτηθεί λανθασμένα από τρίτους, θα ενημερώσουμε τόσο εσάς όσο και την εποπτική αρχή (CNIL στη Γαλλία) το συντομότερο δυνατό.

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανηλίκους;

Παρόλο που η GROUPE ATLANTIC δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από ανηλίκους. Σε αυτή την περίπτωση, οι γονείς ή κάθε πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα πρέπει να αποφασίσουν εάν το ανήλικο παιδί τους επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της GROUPE ATLANTIC.

Αλλαγές στην πολιτική εμπιστευτικότητας

Η GROUPE ATLANTIC μπορεί να αλλάξει την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της GROUPE ATLANTIC μετά την πραγματοποίηση αλλαγών στην πολιτική εμπιστευτικότητας συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.